Home

Uw uitkering opgeschort of ingetrokken ...

Moet u
een bepaald traject volgen
en wilt u weten
wat u moet en wat u
niet hoeft?

Heeft u een geschil
met de overheid
en komt u er zelf
niet uit?

VHM Advocaten

VHM Advocaten bestaat uit Marc van Hoof en Sofie Meekel.

Wij zijn gespecialiseerd in bestuursrecht, bestuursprocesrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Wij staan cliënten bij op het gebied van bijstand, werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en voorzieningen.

Heeft u een vraag over, of bent u het niet eens met, een besluit, belt u ons dan. Wij helpen u graag.

Soms zijn bepaalde onderwerpen actueel.

Zo zien we op dit moment een toename van het aantal mensen bij wie de aio-aanvulling door de Sociale Verzekeringsbank is afgewezen of ingetrokken. Ook de invoering van de kostendelersnorm in 2015 heeft voor een aantal mensen tot problemen geleid.

De overheid heeft de mogelijkheid om in bepaalde situaties een bestuursrechtelijke boete op te leggen. Daar zijn inmiddels in de rechtspraak onder meer in 2016 bepaalde belangrijke normen over vastgesteld. Die worden in de praktijk echter niet altijd juist toegepast.

Ook aanpassingen op het gebied van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning hebben tot vragen of problemen geleid.

Wij adviseren en, indien nodig, procederen over onderwerpen als uitkering, werkloosheid, voorzieningen, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Als u vragen heeft, bel, App of mail ons of kom langs.